Klanten

Onze klanten zijn onder andere: Eneco, MN, Goudse, SNS REAAL, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, SEVAGRAM, Gemeenta Maasgouw, Belastingdienst, Zwitserleven, Stedelijk museum, Rembrantshuis, Achmea, en vele andere.

Opdrachten

Hieronder een selectie van een aantal uitgevoerde opdrachten.

 • De Staat der Nederlanden besluit om een (verlieslatende) staatsdeelneming af te stoten. Naar aanleiding van dit besluit met een team de Staat begeleid in de verzelfstandiging en aansluitende succesvolle verkoop aan een buitenlandse onderneming
 • Uitdenken en implementeren van een strategische alliantie, met als doel een top 5 positie in de AO(V) markt te bereiken in 5 jaar. Opgezet 4e bedrijfsonderdeel, 3 productintroducties plus omzettingsactie inclusief wetwijzigingen van de WAO naar WIA
 • Programmamanagement voor het integraal vernieuwen van de manier van (samen)werken (Bricks, Bytes, Behavior en Digitaal Werken). De aanleiding hiervoor is de overgang naar het eerste Rijkskantoor in Den Haag. Samen met de IND, DT&V, BzK, I&M en Buza wordt gezorgd voor een succesvolle in gebruik name
 • Opstellen van de visie, business case, gedeelte van het beleid, inrichten programmaorganisatie en aansturen van een deel van de implementatie van de premièregroepen van ruim 500 medewerkers. Eind 2009 is de planning gemaakt en het programma opgeschaald voor de implementatie van Het Nieuwe Werken bij SNS Reaal voor een heel gebouw en een kleine 2000 medewerkers
 • Opsplitsten van een overlijdensverzekeraar in een direct en in het indirecte deel en de deze integreren in andere verzekeringsmaatschappijen. Het resultaat zij op alle COPAFITHJE aspecten geïntegreerde organisaties
 • De business unit Consumenten wil  de wendbaarheid van de organisatie sterk te vergroten en zo sneller te kunnen inspelen op klantvragen en ontwikkelingen in de markt. Coaching van individu, team en organisatie gebaseerd op het Scaled Agile Framework (SAFe). Daarna als Agile Leader vanuit HRM experimenten gestart op het gebied van leiderschap, persoonlijke ontwikkeling in een Agile omgeving. Cultuuromslag naar een lerende organisatie met de drive om steeds sneller waarde op te leveren voor klanten. Verankering van de Agile waarden bij interne Agile coaches, Scrum Masters en Product Owners. Meer eigenaarschap en plezier in de teams
 • Via een omvangrijk veranderprogramma het IT landschap van de toekomst realiseren waarbij onderhoudbaarheid en aanpasbaarheid sterk toenemen. Inrichten van Agile Werken vanuit het Programma Management Office. Scrum Master van de eerste twee Scrumteams.  Als Agile Coach professionaliseren en opschalen van Scrum, Agile en High performing DevOps teams
 • In een bestaande zorginstelling 1.200 vierkante kantoor realiseren voor bestuur en stafafdelingen. Samen met de organisatie hebben wij via een activiteitenanalyse en een bezettingsgraadonderzoek de basis gelegd voor een ruimtelijke en functioneel programma van eisen. Op basis van het doorlopen proces hebben zijn wij instaat geweest van een gesloten gebouw met donkere vloervelden een open, transparant en licht gebouw weten te maken
 • Door de fusie tussen energiemaatschappijen is er behoefte ontstaan aan gezamenlijke huisvesting voor 220 medewerkers. Op basis van een expertbenadering is samen met de organisatie een ruimtelijke programma van eisen ontwikkeld en is op basis van een inkoopproces een bouwteam geselecteerd voor ontwerp en uitvoering. Op dit moment is de werkomgeving gerevitaliseerd en wordt het ontmoetingscentrum onder handen genomen
 • De gemeente gaat haar gemeentehuis revitaliseren. Het bouwteam revitalisatie van de werkomgeving van de ambtenaren. Samen met de werkgroep fysiek is hiervoor een programma van eisen ontwikkeld welke op dit moment door de architect vertaald wordt in een inrichtingsontwerp. Door de gezamenlijke aanpak van zowel bouw als inrichting is een geïntegreerd ontwerp ontstaan welke tot een goed afgestemd geheel heeft geleid
 • Een jeugdzorg was gehuisvest in een groot verouderd kantoorgebouw. Door de veranderde visie naar de markt en het ontwikkelen van een shared service centrum was er behoefte aan een nieuwe moderne en flexibele werkomgeving. Na een uitgebreide zoektocht naar geschikte locaties is op basis van geformuleerde behoefte een kleinere nieuwe flexibele werkomgeving gerealiseerd
 • Sturing en control op omvangrijke (ICT) projecten bij overheidsinstelling was onvoldoende, mede door onbekendheid met Agile voortbrenging. Door de introductie van metrieken en rapportages aansluitend bij Agile voortbrenging is  sturing en control verbeterd
 • Het plotselinge vertrek van de controller veroorzaakte een acuut probleem voor de (financiële) continuïteit. Door gedurende 5 maanden de rol van interim controller te vervullen is de continuïteit gewaarborgd; salarissen en crediteuren tijdig betaald, substantiële subsidieafrekening tijdig afgerond. Tevens verbeterde managementrapportage geïmplementeerd. Na ca. 5 maanden de werkzaamheden succesvol overgedragen aan opvolger