doenker profielfoto

Jacques van den Doel

Terug naar overzicht

Omschrijf jezelf in een woord?

Multidisciplinair

Voor welke opdracht mogen we je wakker maken?

Je mag me wakker maken als de opdracht er echt toe doet voor de organisatie, de klanten of de medewerkers en als verschillende disciplines moeten samen werken om een complex vraagstuk op te lossen en een verandering in gang te zetten.

Waar krijg je complimenten over?

Vanaf de start (mede) de verantwoordelijkheid voor een verandering durven pakken, als anderen de kat uit de boom kijken. De samenhang zien met andere resultaten en hogere doelen. Met elkaar iets neerzetten wat niemand alleen had gekund of gewild...

Wat doe je als je aanpak niet werkt?

Bezint eer ge begint: Waterval of Agile? Veel organisaties kiezen zonder uitzondering voor een projectmatige aanpak van veranderingen en vaak is er sprake van een voorgeschreven projectmanagement-methode. Bij een omvangrijke projectportfolio heeft dat voordelen, maar de valkuil is dat vooraf onvoldoende wordt stilgestaan bij en bewust gekozen wordt voor een specifieke aanpak. Een watervalmethode is niet altijd de meeste geschikte aanpak. Ik ervaar dat het plannen van het totale veranderingstraject belanghebbenden – bewust of onbewust – op het verkeerde been kan zetten. Soms is er bij de start onvoldoende inzicht om een complexe verandering goed te kunnen plannen. De onzekerheid die er dan is kan leiden tot risicomijdend gedrag, te dure plannen en ernstige vertraging in de uitvoeringsfase. Als veel nog onbekend is en veel verwacht wordt van voortschrijdend inzicht, dan heeft een flexibele, kort cyclische aanpak meer kans van slagen. Agile methoden zoals Lean en Scrum vertrouwen meer op samenwerking van de betrokkenen. Deze succesfactor maakt tegelijk dat het plezier in het werk toeneemt. Kies wel vooraf i.p.v. halverwege om te schakelen naar Agile als de watervalmethode niet werkt.

Wat heb je geleerd van je laatste opdracht?

Mijn overtuiging is dat draagvlak en samen werken cruciaal zijn voor de acceptatie van een verandering, groot of klein. Tegenstanders zullen er echter altijd zijn. De meest effectieve strategie is om de aandacht te richten op de voorstanders en degenen die (nog) neutraal staan t.o.v. de verandering. Mijn leerpunt is dat het kan helpen om ook aandacht te geven aan tegenstanders die twijfelen aan de haalbaarheid van een verandering en hun oprechte zorg uiten over de gevolgen voor hun werk of klanten. Eerlijke belangstelling van de directe leidinggevenden voor deze medewerkers maakte van hen geen overtuigde voorstanders, maar de hakken gingen minder diep in het zand.

Contact

jacques@doenkers.com

06-542 56227