doenker profielfoto

Arie Hakemulder

Terug naar overzicht

Omschrijf jezelf in één woord?

Verhelderend

Voor welke opdracht mogen we je wakker maken?

Mijn energie krijg ik als mensen, middelen en processen optimaal bij elkaar passen. Bij de organisatie die focus heeft op haar primaire proces en ICT daarbij als “mission critical” ziet, breng ik graag ik kaart waar verbeteringen en besparingen op korte termijn kunnen worden gerealiseerd en hoe ICT optimaal kan worden ingericht en ingezet ter ondersteuning van klantenproces, leveranciersproces en primaire interne processen voor de komende jaren.

Waar krijg je complimenten over?

Mensen waarderen mijn duidelijkheid, creativiteit en energieke aanpak, waarbij motiveren en stimuleren in de samenwerking met alle betrokkenen centraal staat. Bij het aangaan van een samenwerking weet men wat ze aan me hebben en wat ze wel en/of niet van me mogen verwachten. Op basis van vele jaren ervaring, brede interesse, snel analyseren en creatief denken ontstaat voor elke uitdaging een passende oplossing.

Wat doe je als je aanpak niet werkt?

Vooropgesteld dat er geen vaste aanpak is en er altijd aan de hand van de behoefte en doelen van de opdrachtgever een aanpak wordt afgestemd. Op het moment dat er geen vertrouwen meer is in de aanpak en geen respect meer is tussen partijen ligt er een uitdaging om eventueel met hulp van derden te herpakken en een herstart te maken. Opgeven is geen optie, als na een herstart de aanpak alsnog faalt, zal ik een partij voordragen die, liefst onder mijn verant-woording, de opdracht verder kan uitvoeren en afronden.

Wat heb je geleerd van je laatste opdracht?

De opdrachtgever is niet alleen de persoon die een handtekening zet, de samenwerking omvat alle afdelingen en alle medewerkers die door de aanpak geraakt worden en betrokken willen zijn. Een heldere briefing en een optimaal draagvlak voor de verandering door alle lagen van het bedrijf zijn een cruciale factor om een project of opdracht succesvol te kunnen uitvoeren.  

Contact

arie@doenkers.com

06-53860855