Terug naar overzicht

Het Nieuwe Werken lijkt deze dagen alomtegenwoordig. Veel organisaties spelen in op de ontwikkelingen en willen er de vruchten van plukken. In de praktijk blijkt dit niet altijd te lukken, waardoor de weg naar HNW er één is van weerstand en teleurstellingen. Fiasco’s wil je natuurlijk voorkomen, en indien ze er al zijn, wil je zo snel mogelijk weer op koers raken om de voordelen van Het Nieuwe Werken alsnog te realiseren.

HNW geplaatst in de tijd

Vanaf 1950 deed drs. Clare Graves twintig jaar onderzoek naar de universele faseringen die in organisatieontwikkeling waarneembaar zijn . Dit leidde uiteindelijk tot het Spiral Dynamics model. De verschillende fasen zijn opgebouwd uit een brede set basisovertuigingen van waaruit ontwikkelingen in maatschappij, organisatie, team of individu zijn te beschrijven. Graves’ Spiral Dynamics model blijkt een praktisch uitgangspunt te zijn om de kenmerken van HNW te plaatsen in de tijd.

Maatschappelijke ontwikkelingen die HNW stimuleren:

 • De klant verwacht een steeds snellere reactie en stelt hogere eisen aan kwaliteit en service;
 • De behoefte van medewerkers naar meer autonomie en afwisseling;
 • De ICT maakt betere en effectievere (globale) samenwerking mogelijk;
 • De maatschappij vraagt steeds meer om schone, duurzame oplossingen;
 • De complexer wordende structuren van organisaties – partners, leveranciers, overnames, allianties, SSC, et cetera.

Transitiemodel Het Nieuwe Werken

Om de implementatie van Het Nieuwe Werken te ondersteunen, heeft Diane Dros Graves’ Spiral Dynamics model aan de huidige tijd aangepast. Het model gaat ervan uit dat bepaalde specifieke elementen in een organisatie aanwezig moeten zijn om de voordelen van HNW optimaal te borgen. In de praktijk is bewezen dat een organisatie haar veranderingen succesvoller kan borgen wanneer de volgende vier pijlers in balans zijn:

 1. virtuele omgeving,
 2. fysieke omgeving,
 3. organisatiekenmerken (processen, beleid en structuur),
 4. medewerkerontwikkeling (houding, gedrag en vaardigheden).

Het Transitiemodel HNW gaat ervan uit dat per pijler alle stappen van een fase moeten worden doorlopen, voordat de voordelen van de volgende fase volledig tot hun recht kunnen komen. De fasering is grofweg samen te vatten als:

 • Fase 1: De basis op orde,
 • Fase 2: Resultaatgericht werken,
 • Fase 3: Verbinden van mensen en kennis,
 • Fase 4: Het Nieuwe Werken/ de adaptieve organisatie.

Het Transitiemodel HNW beschrijft de gewenste verandering stap voor stap, waarbij het tempo (mede) wordt bepaald door expertise en gedrag van de medewerkers. Het geeft inzichtelijke handvatten en mijlpalen om op een integrale, gestructureerde en transparante wijze de organisatie te veranderen naar de principes van HNW.

Transitiemodel-HNW-DianeDros

Praktijk

Bij een grote gemeente in het westen van ons land lopen diverse programma’s en projecten om flinke stappen te maken op weg naar de implementatie van HNW. Doelstelling: de kwaliteit van dienstverlening verbeteren en kostenreductie. De aanpak met Het Transitiemodel HNW werkt perfect voor hen, en heeft geleid tot:

 • Een heldere koers die aansluit bij de visie van de organisatie;
 • Bewustwording en realistische verwachtingen;
 • Inzicht in de activiteiten die moeten worden gestart om de gewenste doelstelling te behalen;
 • Inzicht in welke activiteiten niet bijdragen aan de gewenste doelstelling;
 • Helder welke stappen moeten worden genomen, vertaald in concrete doelstellingen per stap;
 • Heldere communicatie naar de medewerkers: zij weten nu welke veranderingen er zullen plaatsvinden en waarom;
 • Managers en medewerkers (de koplopers voorop) kunnen (pro)actief meedenken en handelen om de gewenste cultuur- en gedragsverandering te realiseren.

Handvat Het Nieuwe Werken

HNW invoeren in uw organisatie? Ik zou zeggen: bezint eer ge begint! Maak een stap op de plaats en probeer te achterhalen waar het zou kunnen misgaan/ is misgegaan. Vragen die u zichzelf kunt stellen bij het implementeren van Het Nieuwe Werken zijn:

 • Welke stappen moeten we doorlopen om de visie en doelstellingen te realiseren? En hoeveel tijd hebben we daarvoor nodig?
 • Waar moet ik beginnen, of: wat is een passende vervolgstap?
 • Hoe zorg ik dat er voldoende en eenduidig begrip is over het hoe en waarom?
 • Welke tussentijdse successen kunnen we vieren?
 • Hoe ga ik met weerstand om, en/of: hoe ga ik het voorkomen?

Wilt u weten waar u staat als organisatie en welke stappen u als eerste zou kunnen maken? Vul de vragenlijst in (maximaal 5 minuten) en u ziet op hoofdlijnen in welke mate uw organisatie op weg is naar Het Nieuwe Werken, of welke stappen er nog gemaakt kunnen worden.

Succes!

Gebasseerd op tekst zoals eerder gepubliceerd op HNWblog