Terug naar overzicht

Agile is gebaseerd op een Manifest en 12 onderliggende principes die er voor kunnen zorgen dat je in een complexe (moeilijk voorspelbare) omgeving een zo goed mogelijk resultaat oplevert met maximale toegevoegde waarde voor de klant.

De principes stellen de klant centraal, gaan uit van kleine iteratieve snelle opleveringen van (tussen)resultaten, zelforganisatie, eenvoud, etc. Dit alles om snel en wendbaar te kunnen reageren op ontwikkelingen en samen zo efficiënt mogelijk te leren en te komen tot het beste resultaat voor de klant.

Wat is Agile en Scrum? Een korte introductie. 1

Wat is Scrum dan? Scrum is methode (framework) gebaseerd op de Agile principes om met een team op een effectieve, flexibele manier een product te ontwikkelen. De term scrum komt uit de sportwereld en is een welbekende manier van spelhervatting bij rugby.

Het Scrum framework brengt ook nieuwe termen met zich mee, zoals een Daily Scrum, Product Backlog, Product Owner en Scrum Master. En uiteraard kent het ook een certificering zoals een beetje methode (Prince2, MSP, IPMA, etc.) betaamd. In een verandering naar Agile werken komt er veelal ook een moment waar al die (nieuwe) termen jeuk oproepen. Op dat moment gaat het dan meer over de vorm dan over de inhoud. Het gaat niet om wat je er van denkt, maar wat je ermee doet. Of zoals professor Kersten zegt: “Het gaat er niet om of je met de nieuwste hype van organisatieontwikkeling meegaat, maar of het je lukt om de beweegreden erachter te begrijpen”. Bij Agile werken gaat het erom dat je de mensen centraal zet, veiligheid creëert om te leren, snel en experimenteel leert en continu waarde levert.

Vaak zie je vaak dat teams in het begin van Agile (samen)werken fysiek bij elkaar (willen) zitten. Allerlei organisatorische, sociale en technologische ontwikkelingen maken echter dat werken niet op één plek plaatsvindt en/of in één team of organisatie. Wanneer teams en organisaties verder zijn in hun ontwikkeling kunnen ze ook leren dezelfde werkwijze, uiteraard met experimenten, meer op afstand aan te leren.

Scrum wordt in de wereld van IT op grotere schaal succesvol toegepast, ook zie je deze manier van werken steeds meer bij Marketing, Sales, HR en Finance. En terwijl er nog wordt gediscussieerd of Agile en Scrum ook wel werkt voor andere organisatie onderdelen dan ICT, organiseert mijn dochter in 4 VWO met haar klasgenoten gewoon hun culturele evenement middels Scrum.