Terug naar overzicht

verschiltolerantieEen gezamenlijk doel, duidelijke visie en alle neuzen dezelfde kant op zijn belangrijk in een organisatie en bij samenwerken en verandering. Allemaal waar. Maar als het niet werkt of niet wil lukken spelen verschillen altijd een belangrijke rol. Daarom is tolerantie voor verschillen een belangrijke vaardigheid en daarom ook een waarde bij Bureau Doenkers. Lees verder over verschiltolerantie. 

Verschiltolerantie

We leven in een prachtige tijd, nog niet eerder in de geschiedenis zijn zoveel mensen, zo makkelijk en tegen zulke lage kosten met elkaar verbonden. We hebben tegenwoordig allemaal computers, tablets, mobiele telefoons, bijna onbeperkte opslag capaciteit en allerlei netwerkverbindingen die een decennium geleden nog onbetaalbaar waren. Al deze apparatuur maakt de toegang tot elkaar, elkaars werk, elkaars kennis steeds beter bereikbaar. De mogelijkheden nemen iedere dag toe en de bediening van al deze functionaliteit wordt nog iedere dag makkelijker en de kosten blijven steeds verder afnemen. Al deze ontwikkelingen stellen ons in staat zelf het stuur in hand te nemen, zaken horizontaal te organiseren in plaats van verticaal. We worden steeds meer in staat gesteld samen te werken over grenzen heen werken. Letterlijk de geografische grenzen, maar ook over de grenzen van teams, afdelingen, organisatieonderdelen en complete organisaties.

De technologische mogelijkheden zijn er inmiddels in overvloed maar om die zee aan mogelijkheden te begrijpen, te gebruiken en voor ons te laten werken is meer nodig. Veel van hoe we doen en hoe we denken is georganiseerd vanuit het oude paradigma waarbij kennis niet zo overvloedig toegankelijk is als in de huidige tijd. Er zijn nog veel structuren in de maatschappij en in organisaties vanuit het principe kennis is macht. Op deze manier houden we het voor ons zelf overzichtelijk, we denken controle te hebben en daarmee (gemoeds)rust. Een wereld waar kennis en kennissen voor iedereen binnen handbereik zijn kan ook overweldigd zijn. Chaos wordt nog meer zichtbaar, er ontstaan meer verbindingen en daardoor ook meer kans op breuken, welke tools moet je kiezen, moet je altijd bij en bereikbaar zijn, misschien wordt ook wel inzichtelijk dat jij of je product of je dienst of je probleem minder uniek is dan je denkt. Allemaal zaken waar je ook een naar gevoel van over kunt houden. Maar zoals in de evolutie tot op heden altijd nog het geval is geweest met vallen en opstaan kunnen we leren daarmee om te gaan.

Volgens Kimm Hill, een social antroploog van de Arizona State University zijn mensen niet speciaal vanwege hun omvangrijke hersenen. Dat is niet waarom we raketten hebben waarmee we de ruimte in kunnen. Die raketten zijn er omdat 10.000 individuele mensen samenwerken en kennisdelen. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden waaruit blijkt dat mensen tot mooie dingen in staat zijn als ze samenwerken en kennisdelen. En daarvoor krijgen we steeds meer hulpmiddelen tegen steeds lagere kosten. Technologisch gezien worden de drempels voor samenwerken als maar lager. Om succesvol gebruik te maken van al deze mogelijkheden worden samenwerkingsvaardigheden nog belangrijker. Degene die vaardigheden ook kunnen toepassen voor het samenwerken op afstand met behulp van alle nieuwe technologische mogelijkheden zijn de champions van de nabije toekomst.

Doordat de wereld kleiner wordt en mensen makkelijker te bereiken zijn worden ook de verschillen tussen met mensen meer en meer zichtbaar. Om samen te werken zoek je naar een gezamenlijk doel, je maakt afspraken over hoe je dat wilt bereiken, je zoekt naar mensen die elkaar aanvullen. Maar ondanks alle gezamenlijkheid is het aantal aanwezige verschillen meestal vele malen groter. Verschillen in achtergrond, opleiding, ras, geloof, geslacht, familie omstandigheden, filosofie, financiële zaken, houding, manier van kleden, voorkeur in werkstijl, werktijden, leeftijd, generatie, enzovoort, enzovoort. Op dit punt komt misschien wel de belangrijkste vaardigheid van de toekomst om de hoek kijken, de tolerantie voor verschillen. Eenvoudig gezegd betekent tolerantie een open houding hebben tegenover andere die verschillend zijn, anders werken en anders denken. Iedereen met respect behandelen ondanks dat ze anders zijn. Wanneer we tolerantie hebben voor verschillen, openstaan voor andere (standpunten), er naar luisteren en ze accepteren en respecteren kunnen we optimaal gebruik maken van alle overvloed aan technologie en kennis.

 

Albert Roelofswaard begeleidt organisaties en mensen met vraagstukken
op het gebied van nieuwe manieren van samenwerken en organiseren.

Deze blog staat ook in het boek Zelfsturing.