Terug naar overzicht

brochure-trendhackingSamen met Masterclass Institute organiseren we wederom een inspirerende serie van 8 Masterclasses. Centraal in deze serie staat de vraag: ‘Hoe gaan we om met een snel veranderende wereld?’, als organisatie en als persoon. De vorige series werden met meer dan een 8 gewaardeerd door de deelnemers.

De huidige tijd wordt gekenmerkt door een lawine van innovaties, vanuit technologisch, sociaal en maatschappelijk oogpunt. Iedereen kent inmiddels de verhalen en voorbeelden. Maar wat is de impact op jezelf, de maatschappij en de organisatie waar je werkt? Hoe ga je met al deze veranderingen om? Hoe maak je de benodigde stappen? Als eerste identificeren we de onderstaande 3 megatrends:

1. Vergaande decentralisatie

In de publieke sector krijgen gemeentelijke overheden steeds meer taken en verantwoordelijkheden gedelegeerd vanuit de centrale overheid. Door de technologische ontwikkelingen kunnen mensen meer en meer decentraal werken waar ze willen. Ook wordt er steeds meer decentraal energie opgewekt,. Er wordt meer en meer voedsel locaal verbouwd (zelfs in de stad) en dichtbij geconsumeerd. In de zorg vindt volop decentralisatie plaats door taken en bevoegdheden meer en meer weer terug te geven aan de professional. Lokale groepen consumenten krijgen door middel van Sociale Innovatie steeds meer macht. De uitkomsten zijn (nog) niet altijd even goed. Hoe kan je als maatschappij, organisatie en persoonlijk voordeel hebben bij alle deze ontwikkelingen naar verdere decentralisatie?

2. Radicale transparantie

Alles en iedereen is zichtbaar en er is geen manier meer om te schuilen. Dit heeft zowel
positieve als negatieve kanten. Privacy staat permanent onderdruk en volgens velen bestaat
die helemaal niet meer. Schandalen die vroeger bedekt konden worden komen genadeloos aan
het licht. Wat is de invloed van deze transparantie op de moraal en ethiek in onze maatschappij? Je weet alles van je concurrent en die weet ook alles over jou. Bestaat concurrentie dan nog wel? Hoe kun je je blijven onderscheiden? Kun je radicale transparantie in je voordeel ombuigen?

3. Disruptieve technologie

De transformatie die we ondergaan is voor een groot deel technologie gedreven. Social Media,
Enterprise Mobility, Smart Systems (Internet of Things), Cloud Computing, 3D printing, Wearables, Robotics hebben een disruptieve werking op ons leven en werk. Wie kan nog zonder mobiele telefoon? Wie gebruikt er geen online data diensten? Wie denkt nog dat 3D printing zijn of haar tijd wel zal duren? Niet de afzonderlijke ontwikkelingen geven het tempo aan, maar juist de samenkomst van de verschillende technische ontwikkeling zorgt voor nog meer versnelling. En waar begin je dan?
De samenkomst van bovenstaande megatrends maakt dat er veel ruimte is voor onzekerheid door afnemende voorspelbaarheid, planbaarheid en maakbaarheid van je eigen toekomst, maar ook die van organisaties en de maatschappij. Aan de ene kant zijn er inspirerende voorbeelden en vergezichten en aan de andere kant ook donkere en negatieve ontwikkeling. Het goede nieuws is dat er inmiddels ook ervaring is over hoe om te gaan met deze veranderingen. Wat kun je zelf doen als individu? Wat moet je ook vooral niet doen in deze tijd waar er sprake is van een indrukkenwekkende lawine van beschikbare kennis, meningen en feiten. Welke stappen kan je organisatie maken? Hoe innoveer je je business model? En heel praktisch. Hoe geeft je individuele en gezamenlijk veranderingen vorm in de tijd waarin verandermanagement om de haverklap dood wordt verklaard. We maken trendwatchers voor een paar jaar overbodig en je kunt als persoon en voor je organisatie aan de slag met vernieuwen.

De eerst volgende startdatum is januari 2015. Neem contact op als je vragen hebt en of een speciaal aanbod wilt.

Lees meer en inschrijven …