Terug naar overzicht

samenwerken-metenFusies, overnames, joint ventures, outsourcing, Shared Service Centra, strategische allianties, Publiek Private Samenwerking (PPS) en samenwerken in netwerken zijn maar enkele verschijningsvormen van samenwerken tussen verschillende organisaties.
Samenwerken kan een veel koppig monster zijn. Succesvol samenwerken vergt aandacht voor veel verschillende factoren. In de praktijk komen we nogal eens tegen dat er eenzijdig aandacht is voor één of slechts enkele factoren van samenwerken. Vaak is er sprake van onevenredig veel aandacht voor de (kost)prijs of wordt er veel tijd besteed gehecht aan het de juridische afspraken. Allemaal factoren die een rol spelen en van belang zijn, maar zeker niet de enige en misschien in specifieke gevallen ook niet de belangrijkste.

Bij samenwerken kan iedere deelnemer gezamenlijke ambities, doelstellingen, kansen, bedreigingen op zijn of haar eigen manier percipiëren, soms ook in een andere soort taal wat dan weer spraakverwarring kan opleveren. Ook kan het zijn dat er tegen deze aspecten op operationeel, tactisch en of strategisch niveau in de organisaties verschillend worden aangekeken.
Verder is samenwerken zo oud als de weg naar Rome en er is dus ook veel ervaring. Deze ervaring is vertaald in een best practice die bestaat uit 52 succesfactoren gegroepeerd naar 5 resultaatsgebieden. Met behulp van deze geavanceerde scan kunnen de sterke en zwakke punten en ook de risico’s van een samenwerkingsverband inzichtelijk worden gemaakt. De uitkomsten geven de mogelijkheid tot een (nieuwe) dialoog op basis van objectieve onafhankelijke observaties. De uitkomst van analyse en de dialoog leveren concrete verbeteracties op in de samenwerking.

Wilt u ook uw samenwerkingsverband een boost geven? Wilt u meer weten over de dit onderwerp? Neem gerust contact op.

 

Albert Roelofswaard begeleidt organisaties en mensen met vraagstukken
op het gebied van nieuwe manieren van samenwerken en organiseren.