Terug naar overzicht

Vaak hoor je dat Het Nieuwe Werken voornamelijk voor kenniswerkers bedoeld zou zijn. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken zou vooral geschikt zijn voor de medewerkers die veel tijd besteden aan vergaderen, overleggen, conceptontwikkeling, projectplannen, beleidsnotities, etcetera. Maar bij de implementatie van Het Nieuwe Werken in 2009 bij SNS REAAL, hebben we er bewust voor gekozen om ook een groep medewerkers met verwerkende taken mee te nemen in de overgang. De zogenoemde verwerkende medewerkers.

Verwerkende medewerkers?

Voor kenniswerkers ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden op het verbeteren, vernieuwen, controleren van en/of rapporteren over producten, diensten en processen. Voor verwerkende medewerkers ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden op het verwerken van informatie in productiesystemen gecombineerd met (telefonisch) contact met de (eind-)klant. De fysieke werkomgeving op kantoor is voor deze twee groepen verschillend omdat de activiteiten die ze uitvoeren anders zijn. De ICT-functionaliteiten, mentale begeleiding en alle P&O-regelingen (mate van thuiswerken, vergoedingen, et cetera) zijn voor beide groepen identiek.

HNW net zo geschikt voor verwerkende taken

In de praktijk bleek dat Het Nieuwe Werken net zo goed of misschien wel beter was toe te passen voor de groep medewerkers met verwerkende taken. Zou het komen omdat:

  • Het maken van resultaatafspraken veelal onderdeel is van de werkstijl en de stijl van leidinggeven?
  • Er noodzaak is voor een betere voorbereiding om operationele risico’s voor het proces te beperken?
  • De overgang van “oud” naar nieuwe werken in termen van keuzevrijheid en werkomgeving groter is voor deze groep?
  • Kenniswerkers al vaker deels vanuit huis werken?
  • Er onterecht een machine-metafoor op medewerkers met verwerkende karakteristieken wordt toegepast? (betoog Dik Bijl)

Succesvol

Het is nog wel even zoeken naar de precieze redenen voor het succes, maar het werkt bewezen! Meer dan 80% van de medewerkers vond vooraf SNS REAAL een aantrekkelijker werkgever door Het Nieuwe Werken. Meer dan 80% van de medewerkers werkte binnen enkele maanden voor een substantieel deel van hun tijd (1, 2 of soms zelfs 3 dagen) vanuit huis. En op kantoor werd, ook weer binnen enkele maanden, een werkplekfactor van 0,6 gerealiseerd. Een succes dus! Nog een mooi bewijs voor deze stelling is te lezen in het artikel over de bijzondere insteek van callcenter Annie Connect.

 

Albert Roelofswaard begeleidt organisaties en mensen met vraagstukken
op het gebied van nieuwe manieren van samenwerken en organiseren.

Wilt u meer weten over de implementatie en aanpak voor Het Nieuwe Werken? Neem contact op via: info@doenkers.com