Terug naar overzicht

Over Het Nieuwe Werken wordt veel gezegd en geschreven. Is het nou wel zo nieuw allemaal? Is het een hype? Wat wordt eronder verstaan? Volgens mij is HNW vooral een andere manier om naar werken en organiseren te kijken. Waarmee zowel maatschappelijke als bedrijfseconomische voordelen te behalen zijn. Kijk daarom eens anders naar regels, kennisdelen, social media, het kantoor en naar organiseren. Maar ook naar de term Het Nieuwe Werken.

Kijk eens anders naar regels

Stel je een organisatie voor waar meer dan de helft van de medewerkers parttime werkt. Iedereen maakt individueel afspraken met zijn of haar leidinggevende over wanneer er wordt gewerkt. Dit mag van de CAO. Maar na verloop van tijd ontstaat er een probleem; er is onvoldoende bezetting op woensdag en vrijdag. De natuurlijke reactie is dat HRM gaat inventariseren wie er dagen kan ruilen.

Organisaties die het anders doen, hebben de collectieve afspraak dat medewerkers samen ervoor zorgen dat er altijd voldoende bezetting is om de klanten goed te kunnen bedienen. De organisatie zorgt ervoor dat iedereen vanaf iedere plek zijn werk kan doen. Deze organisaties geven medewerkers de ruimte het zelf te regelen. Met als gevolg minder management, minder regels, hogere werknemertevredenheid en betere klantbediening. En wanneer in geval van nood een extra beroep op de medewerkers gedaan moet worden, verloopt dat ook nog eens veel soepeler.

Kijk eens anders naar het delen van kennis

Zitten documenten bij u in een kast of zijn ze voor iedereen die erbij moet kunnen altijd en overal digitaal beschikbaar? Een argument tegen Het Nieuwe Werken is dat als iedereen maar overal en nergens werkt, je niet meer van elkaar hoort waarmee eenieder bezig is. Als ik naast mijn collega zit, hoor ik weleens iets dat relevant is voor mijn werk of ik kan even helpen. En zo ook bij de koffieautomaat.
Als dit essentieel is voor je bedrijfsvoering, is het een idee eens te kijken hoe je kennisdeling organiseert. Kennisdeling is van groot belang voor iedere organisatie en daar is veel winst te behalen. Dat moet dus niet afhangen van toeval en verplicht bij elkaar zitten.

Kijk eens anders naar social media

Zijn sociale media tijdsverspilling voor medewerkers of gebruikt u social media en de kracht en het enthousiasme van alle medewerkers van uw organisatie om sneller en efficiënter kennis te delen en te werken, en beter in verbinding te staan met uw klanten?

Onderzoeken wijzen uit dat social media werknemers productiever en creatiever maken en dat vrije toegang voor jongere generaties belangrijk is voor de keuze van een baan. En wat is er mooier dan werknemers die hun betrokkenheid en ambassadeurschap voor de organisatie extern uitdragen?

Kijk eens anders naar kantoren

Misschien denk je dat een kantooromgeving niet veel meer is dan een (grote) kostenpost. Gebleken is dat investeringen in de kantooromgeving een grote positieve impact kunnen hebben op organisatieverandering. Het is echt mogelijk om met 70% van de werkplekken (en vaak minder) af te kunnen. En dat zonder verplichting om thuis of elders te werken.

Wanneer je het goed aanpakt, hoeft er niet te worden gevochten om werkplekken en ervaart 90% van de medewerkers dit als prettiger. Geen te groot kantoor meer, maar een kleinere, motiverende ontmoetingsruimte of clubhuis. Of misschien zelfs helemaal geen kantoor meer, maar een inspirerende derde werkplek.

Kijk eens anders naar organiseren

Wordt uw organisatie getekend als het bekende (organogram)harkje? Is dat doorgevoerd in de manier waarop er wordt overlegd? Waar worden beslissingen genomen? Hangt de omvang van een kamer aan een functie? Wie hebben er wél een iPad?

In de huidige tijd verandert de omgeving van bedrijven zo snel dat lange, trage, hiërarchische lijnen belemmerend werken. Te vaak worden individueel leiderschap, professionaliteit en kennisniveau van medewerkers onderschat en daarmee niet voldoende gebruikt.

Je kunt je bedrijf ook meer als een netwerk organiseren waarbij relevante spelers bij elkaar komen op basis van kennis, inspiratie en relevantie, en niet op basis van hiërarchie. Zoals hieronder weergegeven (en dan natuurlijk niet alleen maar anders tekenen!).

Kijk eens anders naar de term Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken als term is prima om je tegen af te zetten. “Het is helemaal niets nieuws, HNW bestaat helemaal niet, oude wijn in nieuwe zakken, consultancy-gewauwel.” Ook kun je lang discussiëren over wat de beste definitie is voor Het Nieuwe Werken. Of misschien zijn er wel andere en/of betere termen te verzinnen.

Het Nieuwe Werken is echter ook een inspirerende term. Voor enkele organisaties heeft iets wat ze al jaren doen ineens een naam gekregen met bekendheid bij een groot publiek. Ook grijpen organisaties HNW aan om dienstverlening aan te bieden. Zo zien Natuur&Milieu en het platform Slim Werken, Slim Reizen HNW als kans om op een andere manier hun (maatschappelijke) doelstellingen onder de aandacht te brengen. Daarom hebben ze een groot aandeel in de organisatie van de Week van Het Nieuwe Werken. Ook bieden talrijke leveranciers ICT, kantoormeubelen, consultancy, verzuimdienstverleningen en cursussen voor effectiever en efficiënter werken aan onder het mom van Het Nieuwe Werken.

Als het je lukt om over de definitie- en partijendiscussies heen te stappen, kun je als organisatie ervoor kiezen aan de slag te gaan met anders kijken naar werken.

 

Albert Roelofswaard begeleidt organisaties en mensen met vraagstukken
op het gebied van nieuwe manieren van samenwerken en organiseren.

Gebasseerd op tekst zoals eerder gepubliceerd op HNWblog