Terug naar overzicht

broodfondsEen aantal partners van Bureau Doenkers zijn gestart met een initiatief voor het oprichten van een broodfonds. Word je als ondernemer ziek, dan heb je tijdelijk geen inkomen. Je wilt dit risico graag goed afdekken. Hoe doe je dat? Samen met andere ondernemers. In een broodfonds ondersteun je elkaar op vrijwillige en gelijkwaardige basis. Een broodfonds bestaat uit 20 tot 50 ondernemers. Zelfstandigen met of zonder personeel, die een hoofdinkomen uit hun bedrijf halen. Mensen die elkaar goed kennen en vertrouwen.

Deze uitgangspunten hebben verwantschap met de coöperatieve gedachte van onze netwerkorganisatie. Met het benaderen van een aantal zelfstandigen in ons netwerk hebben we een aanzet gemaakt voor het bijeenbrengen van een groep geïnteresseerden die willen aansluiten. Het toekomstige broodfonds zal los staan van Bureau Doenkers. We brengen de kandidaat leden vooraf virtueel met elkaar in contact via een Basecamp, voor uitgebreidere informatie, het stellen van vragen en communicatie over de voortgang. Als er in december voldoende belangstelling is gaan we een informatiebijeenkomst organiseren met broodfonds specialisten daarbij. Deze ontmoeting is voor beantwoording van vragen, uiten van onderbuikgevoelens, nuttige discussies en om verdere basis te leggen voor de verbinding en vertrouwen binnen de groep. Naar verwachting zal begin 2016 een nieuw broodfonds kunnen worden gestart.

Meer informatie over de principes van een broodfonds is te vinden op de site van De Broodfondsmakers.