Terug naar overzicht

puzzelstukjes14Zijn de medewerkers in jouw organisatie de laatste jaren ook aangespoord om zicht te krijgen op hun talenten? Door een training, een coachtraject of met een online scan? Hartstikke positief en vaak geeft dit een enorme energieboost die jammer genoeg na een paar weken weer als een plumpudding ineenstort omdat teammanagers en medewerkers er geen werk van maken in de dagelijkse praktijk. Jammer van de investering en onnodig! Deze blog is een pleidooi om concreet aan de slag te gaan met de talenten die je in huis hebt en met je team te gaan job craften, oftewel: team craften. Want je talenten ontdekken is leuk, maar ze worden pas echt waardevol als ze ook echt ingezet worden in het werk.

Job craften betekent dat medewerkers hun werk aanpassen zodat het beter aansluit bij wie ze zijn, wat ze willen, wat ze kunnen en wat ze drijft. Baanboetseren wordt het ook wel eens genoemd.

Wanneer mensen de ruimte krijgen om hun talenten toe te passen en te ontwikkelen in hun werk, worden ze productiever en effectiever. Ze staan meer open voor innovatie, kennis delen en collega’s helpen. En het levert een zeer positieve bijdrage aan het zelfsturend vermogen van mensen, laten we dat vooral niet vergeten. Je slaat dus nogal wat vliegen in één klap als je actie onderneemt op de werkelijke inzet van talent en een concrete vertaalslag maakt naar de werkzaamheden die jouw team oppakt.

Hoe pak je het concreet aan?

Dit kun je doen door samen met jouw medewerkers de werkzaamheden en de energiebalans in kaart te brengen. Eerst individueel en later met het hele team.

Allereerst kun je bijvoorbeeld vragen aan je teamleden om gedurende twee weken bij te houden welke werkzaamheden ze uitvoeren. Heel concreet en zo precies mogelijk. Als ze dit overzicht hebben, kun je vragen stellen als: Wat levert dit beeld jou op? Welke werkzaamheden geven je energie? En welke kosten je energie? En wat zou je eventueel willen veranderen?

Dan is het tijd om met het hele team aan de slag te gaan. Organiseer bijvoorbeeld een ochtend of een middag waarin je samen de energiebalans in het team opmaakt. Het invullen van onderstaand kwadrant is een eenvoudige en concrete manier om persoonlijke ambities en talenten te verbinden aan de doelen en de ambities van de organisatie en het team.

job-crafting

Elk teamlid heeft al zijn belangrijkste werkzaamheden in kaart gebracht en noteert deze op post-its. Laat vervolgens iedereen zijn werkzaamheden eerst op de horizontale as plakken, dus: is het een energiegever of een energievreter? Verplaats de post-its daarna eventueel omhoog op de verticale as, afhankelijk van de mate waarin de werkzaamheden belangrijk zijn voor de organisatie, jullie team of de afdeling.

In eerste instantie ben je misschien geneigd om met de werkzaamheden links in het assenstelsel aan de slag te gaan. Die wil je kwijt of verminderen, omdat ze energie vreten. Terwijl er meer potentie zit in het rechterdeel. In datgene waar collega’s energie van krijgen, juist groter maken. Uit onderzoek blijkt dat het versterken van factoren waar je energie van krijgt en die positief uitdagend zijn, leidt tot bevlogenheid en betere prestaties. Terwijl het verminderen van factoren die energie kosten, dat positieve effect niet hebben.

Werkzaamheden waar collega’s veel energie van krijgen, maar die niet belangrijk zijn voor het team of de organisatie, vormen een interessante categorie. Allereerst kun je het belang onderzoeken, misschien is dat bij nader inzien toch groter dan jullie dachten.

Werkzaamheden die weinig energie opleveren, maar die wel belangrijk zijn voor je team of de organisatie zijn typische werkzaamheden om onderling met elkaar uit te wisselen. We denken vaak dat je niet alleen maar kunt doen wat je leuk vindt, maar in de praktijk blijkt dat wanneer je alle werkzaamheden op een hoop gooit en mensen zelf laat kiezen, er zelden iets blijft liggen. Er is altijd wel iemand die iets leuk vindt en het graag op zich neemt. En als dat niet het geval is, is dat meteen een interessante vraag: wat maakt deze taak of klus eigenlijk belangrijk? Als niemand er energie van krijgt, moeten we het dan wel blijven doen?

En tenslotte de werkzaamheden die niet zo belangrijk zijn voor de organisatie, de afdeling of jouw team en weinig energie opleveren. Daar kan ik kort over zijn: daar kun je het best zo snel mogelijk mee stoppen.

Vlieg job craften vooral aan als experiment, en evalueer na een paar maanden met je team wat het wel en niet heeft opgeleverd. Wanneer je steeds samen bepaalt aan welke knoppen jullie draaien, bouw je een gezonde voedingsbodem voor de ontwikkeling van talent, energie en eigenaarschap.