In onze blogs delen we onze kennis, kunde en ervaringen over de verandertrajecten waarbij we betrokken zijn. Doe er je voordeel mee!

Gevolgen van Covid-19 voor de kantooromgeving

23 april 2020

Veel kantoorgebouwen staan leeg of worden minimaal bemand. Het grootste gedeelte van alle kantoor medewerkers werkt alweer ruim 4 weken thuis. Dit in soms onmogelijke omstandigheden.

Theory U of Reis van de held?

18 maart 2019

In deze blog een beschrijving van Theory U en de Reis van de held. Beide verandermodellen die begeleiders, managers en andere helpen om invloed uit te oefenen bij verandering.

Hoe groot is jouw klanthart?

19 juni 2018

Met de Klantbelevingsscan krijg je in 15-20 minuten een goed beeld over waar jouw organisatie op dit moment staat op het gebied van klantgerichtheid en klantbeleving.

Moet ik dan alles zelf doen!?

19 maart 2018

We willen allemaal dat de ander zijn eigen verantwoordelijkheden oppakt, op het werk en in onze persoonlijke relaties.

Blaas nieuw leven in klanttevredenheid

13 maart 2018

Ken je het gevoel dat er wat afgemeten wordt maar eigenlijk veel te weinig mee gebeurt? We geven 5 praktische tips hoe je nieuw leven in tevredenheidsonderzoek blaast en het potentieel benut!

Ultieme handleiding voor flexibel werken

5 maart 2018

Deze infographic helpt als blokkerende gedachten je persoonlijke ontwikkeling en werkplezier om flexibel samen te werken in de weg staan. Uit de praktijk, bloedserieus en met een vette knipoog.

Agile in Control

8 december 2017

De afgelopen jaren zijn steeds meer organisaties overgegaan tot een Agile projectaanpak. Welke impact heeft deze aanpak op de controlfunctie?

Wat is Agile en Scrum? Een korte introductie.

6 december 2017

Agile en 12 onderliggende principes zorgen ervoor dat je in een complexe (moeilijk voorspelbare) omgeving een zo goed mogelijk resultaat oplevert met maximale toegevoegde waarde voor de klant.

Agile Managementteam

3 december 2017

Is het mogelijk om ook het managementteam meer Agile te laten werken en zo de transitie naar het Agile werken beter te ondersteunen?

Werken met big data vraagt een andere manier van denken

24 september 2017

Big data verandert razendsnel de manier waarop organisaties hun analyses doen en tot conclusies komen. In deze post doe ik een poging uit te leggen wat er nou zo anders…

Bureau Doenkers en Proven Partners vullen elkaar aan

18 september 2017

Bureau Doenkers werkt graag samen met andere partijen om organisaties te helpen met hun vraagstukken. Eén van de bureaus waarmee we dat doen is Proven Partners. Weten hoe wij elkaar aanvullen?

“Niemand hoeft te zoeken naar een werkplek”

21 april 2017

Sinds kort zit vrijwel het gehele kantoorpersoneel van Envida in één gebouw, in het Elisabethhuis aan de Abtstraat in Maastricht. Voorheen zaten de medewerkers verspreid over drie locaties.

Toon meer